Det har blivit dags att fixa något i hemmet och du behöver en elektriker. Det är viktigt att jobbet blir väl utfört och när det kommer till just elektricitet, vill man vara säker på att det blir bra och framförallt just säkert. Man vill inte ha några sladdar som sticker fram och kan ge barn eller djur en stöt när man minst anar det. Hur kan du veta att just din elektriker är certifierad?

Hur vet jag att elektrikern är certifierad?

Så funkar det

Hur vet jag att elektrikern är certifierad? Det finns både elbehörighet och elcertifikat, vilket inte är samma sak. Certifieringen får man om man genomgått både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen kan genomföras på gymnasiet genom att gå el- och energiprogrammet, eller så kan man gå motsvarande vuxenutbildning. Den praktiska utbildningen är lärlingsperioden och görs i ett elinstallationsföretag.

Det är elbranschens centrala yrkesnämnd,ECY, som utfärdar certifikaten och garanterar att kraven är uppfyllda. Elsäkerhetsverket kan också utfärda behörighet för elinstallatörer, och för att bli elinstallatör måste man ansöka om auktorisation hos elsäkerhetsverket. Det är enkelt att kontrollera att företaget man anlitat har behörighet, alla auktoriserade företag finns nämligen med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Detta kan man enkelt kolla upp på deras hemsida och söka på just det företaget man anlitat eller funderar på att anlita. Om ett företag inte är med i registret arbetar de olagligt, så det är viktigt att kolla upp detta. När det kommer till själva certifikatet som ECY utfärdar så är det inte heller särskilt komplicerat att veta vem som har det eller inte. Det är nämligen så att det bara är elektriker som är anställda i företag som arbetar under installationsavtalet EIO/SEF som får certfikatet.

Olika typer av auktorisationer

Viktigt att tänka på att alla elektriker är inte behöriga att utföra alla verksamhetstyper. Det finns nämligen tre olika auktorisationstyper numera. Den högsta typen omfattar alla elinstallationsarbeten medan de lägre omfattar lågspänningsarbeten och har även några begränsningar. Även detta är enkelt att kolla upp i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Var även därför noga med att kolla att företaget i fråga får utföra den verksamhetstyp det aktuella arbetet kräver, exempelvis “bostäder”.

Enklare än man kan tro

I Sverige är det olagligt att arbeta med elinstallationsarbeten oregistrerat. Man ska ha genomgått en praktisk och teoretisk utbildning och blir då behörig när Elsäkerhetsverket utfärdat auktorisation. Det är lätt att kolla att företag är registrerat på säkerhetsverkets hemsida, och det är också enkelt att kolla detta. Men för att svara på frågan – hur vet jag att elektrikern är certifierad? Jo, det är ECY som utfärdar certifikaten och det är endast elektriker som är anställda i företag som arbetar under elinstallationsavtalet EIO/SEF som kan få certifikatet utfärdat. Kolla därför att företaget du anlitar arbetar under detta avtal. Svårare än så behöver det inte vara.